meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> Avstånd mellan hem och skola
Filtrera
Zooma in
Zooma ut
Adress:

Prognos över befolkningsökning
6-12 åringar 2019 – 2031

-90 – +10 barn
 11 – 30 barn
 31 – 50 barn
 51 – 134 barn